Rakennemuutosten metodiikka, GoodReason

Monet mullistukset ovat ajaneet yhteiskunnan tilanteeseen, missä sen on pakkokin uudistua. Valtakunnassa ei ole ollut siihen kykyä. Näin on alkanut projekti määritellä itse rakenneuudistus systeeminä.

Tällä sivustolla pilotoidaan kybernetiikkaan pohjautuvaa organisaatiomallia, esimerkkinä Suomen sote-uudistus. Sen ominaispiirteitä ovat yksinkertaisuus, skaalautuvuus, hallittavuus, edullisuus ja hyvä asiakaspalvelukyky vasteaikoineen.

Erikoispiirteenä GoodReason-menetelmällä on läheinen yhteys IT-ratkaisuihin, paloittainen validointi sekä makro- ja mikronäkymien yhdistyminen Viable System – periaatteellaan varmistamaan aukoton jatkuvuus innovatiivisista säännöllisiin palveluihin asti.

HUOM. Aineisto on kesken! Se täydentyy menurakenteen myötä valmiiksi syksyyn 2020 mennessä.


Tietoteoreettinen tausta tulee esille Metayliopiston laajassa aineistossa, pääosin systeemitieteisiin perustuen.