Ajankohtaista

GoodReasonin periaate lähti Visual Prolog-protoilusta

Julkaistu 27.11.2012

GoodReason eroaa perinteisistä systeemien teorioista ja tekniikoista edukseen siinä, että siinä esitellään tarkasti systeemin käsite ja tuloksina lukuisia eri visualisointimuotoja ja mahdollisuuksia hyödyntää sitä työkaluissa, mitä Sengen, Checklandin ja kumppaneiden tekniikat eivät tarjoa. GoodReasonin systeemi voidaan ohjelmoida tietokoneelle korkean tason ohjelmointikielellä, aivan kuten ohjelmoin symbolin arkkitehtuurin väitöskirjassani – tosin systeemi on käsitteenä huomattavasti geneerisempi eikä välttämättä sisällä mahdollisuutta suorittaa kehittynyttä mallia.

Voidaan sanoa, että symbolista analyysiä ei olisi syntynyt ilman Visual Prologia, eikä myöskään sen seuraajaa GoodReasonia olisi näin syntynyt.Tunnen henkilökohtaisesti Vip:n pääkehittäjät (Prolog Development Center) jo 1980-luvulta asti ja olen esitelmöinyt heidän VipAlc – konferensseissaan vuosina 2006 ja 2008. Tästä mainiosta viidennen sukupolven kehitystyökalusta on juuri valmistunut uusi versio, 7.4. Lisätietoa siitä on täällä.

Lue lisää..


Luento ”Systemic Worldview” Åbo Akademi

Julkaistu 27.11.2012

15.11 pidin Åbo Akademissa post-grad-seminaarissa luennon: Systemic Worldview. Se nostatti paljon keskustelua yhteiskunnan kriiseistä ja systeemisistä ilmiöistä.