Ajankohtaista

Systeemiratkaisujen arkkitehtuuri

Julkaistu 21.2.2013

Kurssilla esiteltiin posteri aiheena ”Systeemiratkaisujen arkkitehtuuri”. Se on geneerinen tapa muuntaa ongelmia ja haasteita ratkaisuiksi ihannetilanteeseen verraten. Erilaisia tarkastelutapoja tähän on 12 kappaletta ja ne kaikki muodostavat oman käsite- ja menetelmäkokonaisuutensa, jota eri toimialoilla voidaan soveltaa eri tavoin. Yhdistämisen suurena etuna on alariippumattomuus lähdettäessä kartoittamaan ongelmaa. Sen ansiosta selvittely voidaan delegoida eri alojen ihmisille joustavasti.