Ajankohtaista

Esitelmä Jyväskylän yliopistossa

Julkaistu 17.4.2013

Linkki esitykseen 19.4.2013 tässä:

Yhteiskuntamme on hierarkkisten ja päällekkäisten organisaatioiden, systeemien, muodostama monimutkainen kokonaisuus. Päätöksentekoa on hankala ennakoida ja selittää, kuten Kyproksen tilanteessa on juuri nähty. Mikään perinteinen tutkimustapa ei enää riitä selittämään yhteiskunnan käyttäytymistä, vaikka se olisi entistä tärkeämpää kansalaisenkin kannalta. Siksi tarvitaan entistä joustavampia tutkimuksen keinoja.

Systeemiajattelu on poikkitieteellinen tarkastelutapa, joka tarjoaa keinoja tutkia kompleksisia järjestelmiä. Siihen kuuluu joukko erillisiä menetelmiä, joista osa soveltuu analysointiin, osa organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen, ja osa tulevaisuuden hahmottamiseen. Hajanaisuus on ollut systeemiajattelun suurin ongelma. GoodReason on sitä korjaamaan tähtäävä tekniikka, joka yhdistää pelkistäen erilliset systeemiajattelun tavat systeemiratkaisujen arkkitehtuuriksi, jolla tarkastelija voi etsiä ratkaisua joko yhteiskunnan tilanteisiin osana neuvottelutilannetta tai omiin tilanteisiinsa tukemaan organisaationsa kehittymistä. ”Systeemiajattelija” hän voi ikään kuin nousta yhteiskunnan yläpuolelle arvioimaan sen koneistojen tekemiä päätöksiä ja vaikutuksia suhteessa sen oletettuun arvomaailmaan. Tärkeätä on tunnistaa ne arvot, jotka nähdään kokonaisuuden kannalta tärkeimmiksi tuottamaan parasta yhteistä hyötyä. Näin päädytäänkin arvokeskusteluun.