Ajankohtaista

Valio ja Venäjän pakotteet, formalisointi

Julkaistu 25.8.2014

Valiolle ja monelle muulle Euroopan yritykselle Ukrainan kiista aiheuttaa ongelmia. Valio ja Finnair kärsivät suomalaisista yrityksistä kenties enemmän.

Monet päätökset pakotteiden vaikutusten vähentämiseksi ovat kipeitä, osa on matematiikkaa, osaltaan syntyy kenties uusia mahdollisuuksia kuten ”Putin-juusto”.

Valio voi pohtia asemaansa systeemiajattelua soveltaen aikomuskaaviolla. Se kytkee reaalimaailman haasteita omiin mahdollisuuksiin. Käytännössä yrityksessä johtoryhmä käynnistää uudenlaisen Venäjä-hankkeen, minkä johtajaksi se nimeää jonkun avainhenkilön. Hän alkaa fasilitaattoriksi ja delegoi jäsenet ryhmäänsä. Hanke vaatii kommunikointia eri alojen osaajien kanssa.

Kuvassa agenda 1-8 fasilitoitavaksi yrityksen johtoryhmän kautta sen osastoille. Semanttinen kartta asianomaisine mainintoineen ja osasystemeeineen antaisi jokaiselle päättäjälle erinomaisen keinon selvittää muitten aikomukset sekä oppia lisää ja itse vaikuttaa tilanteeseen.

Kuvassa agenda vaiheineen 1-8 fasilitoitavaksi yrityksen johtoryhmän kautta sen osastoille.

Tavoitteena on maksimoida kohdefunktio Z, jota arvioidaan kohdassa 8. Se vaatii sitä ennen tiedonhankintaa, pohdiskelua ja suunnittelua, simulointia ja toteutuksen.

Kuvan laajentaminen semanttiseksi (kognitiivinen) kartaksi asianomaisine mainintoineen ja osasystemeeineen antaisi yrityksen jokaiselle päättäjälle erinomaisen keinon selvittää muitten aikomukset suhteessa omaansa, ja oppia lisää yrityksensä semantiikasta (merkitysoppi) sekä viimein itse vaikuttaa tilanteeseen.

Lue lisää..


Uusi versio Web-aineistosta, elokuu 2014

Julkaistu 20.8.2014

Kesän 2014 aikana goodreason.fi:n sivut ovat täydentyneet kymmenillä uusilla teemoilla, jotka kuvaavat aiheen taustaa, soveltamisen näkökohtia, hyötyjä ja palveluita.

Moniin yhteiskunnan elimiin ja kerroksiin on sivuilla viitattu luonnosmaisesti. Varsinaisissa soveltavissa hankkeissa siltä tasolta on mahdollista jatkaa käytännön sovelluksiin syvällisiin kerroksiin ja tapauskohtaisiin päätöksiin käyttämällä tietomallia, mikä on oleellinen osa GoodReason – tekniikkaa; sitä osuutta ei näillä sivuilla tuoda esille.

Maailma tarvitsee ihanteita. Jokaisen on niitä helppo luoda mille tahansa yhteiskunnan tasolle ja alueelle — käyttäen GoodReason – tekniikan skeemoja: taulukko, kartta, prosessi ja reaktio.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä Einsteinin oivallusten ja GoodReasonin teemojen parissa!

Lisätietoja voitte pyytää osoitteesta erkki.laitila (a) goodreason.fi


Turun telakka saa jatkoa

Julkaistu 6.8.2014

Tällä viikolla saatiin kuulla, että Suomen hallituksen neuvottelut Turun telakan pelastamiseksi olivat päättyneet onnistuneesti. On hienoa, että näin positiivisia tietoja tulee julkisuuteen, koska ne nostavat taloudellista toimeliaisuutta nopeasti. Uusi yrityskauppa, missä valtio ja saksalainen laivanvarustamo ovat mukana, tuovat mukanaan lisää tilauksia ja työtä saadaan turvattua yli 10.000 työvuoden edestä.

Millainen oli pelastamisoperaatio loogisesti ajateltuna

Kysyntä ja tarjonta määräävät kaiken globaalissa kilpailussa. Miten saada arvot ja hyöty kohtaamaan?

Kysyntä ja tarjonta määräävät kaiken globaalissa kilpailussa. Miten saada arvot ja hyöty kohtaamaan?

Periaatteeltaan kysymyksessä ei ollut mullistava tai kovin uudentyyppinen ongelma. Saman tapaisia diilejä Suomessa tehdään joka päivä pienemmässä mittakaavassa.

Merkittäväksi sen tekee se, että oli saatava aikaan jotakin sellaista, missä maailman laivanvarustamoalan kysyntä ja tarjonta saadaan sopimaan yhteen niin, että Turun telakka olisi edelleen siinä mukana. Tämä teollisuudenala uhkaisi muuten Suomessa hiipua.

Suomen hallituksen oli välttämättä painotettava työllisyyden merkitystä Varsinais-Suomen ja koko maan kannalta, koska on parempi tarjota heille työtä ja turvattu tulevaisuus kuin maksaa kaikenlaisia työttömyys- ja sosiaalimaksuja yhä kasvavalle porukalle.

Kokonaishyötyä parhaiten saadaan kun mahdollisimman monet eri tahot löytävät toisensa tukemassa toistensa pyrkimyksiä. Jokainen ihminen haluaa kantaa kortensa kekoon, jos hänen asemansa siinä paranee. Tämä onkin bottomup-näkökulma, mitä ei kannata unohtaa. On hienoa, että suomalainen ministeri näin aktiivisesti käyttää aikaansa pelastamaan erään maamme tärkeimmistä teollisuuden aloista, tai jos ei aivan tärkeimmästä, ainakin alasta, jolla Suomessa on pitkät perinteet.

Sopimuksen ja yrityskaupan ansiosta laivojen kysyntä, mikä Meyer – yhtymän kautta muuntuu bisnekseksi, kaikkein suurimpien alusten osalta muuntuu valmistusprosessiksi Turun telakka-alueella.

Systeemiajattelu on tapa miettiä tällaisia vaihtoehtoja, spekuloida uhkilla ja mahdollisuuksilla, jotta parhaaseen tulokseen päästäisiin ulkoisista haasteista huolimatta.