Ajankohtaista

Systeemiajattelukurssi Jyväskylän yliopistossa

Julkaistu 19.9.2014

Lokakuun lopulla (alkaen 30.10) Jyväskylän yliopistossa alkaa kurssi Systeemiajattelun perusteet ja soveltaminen (hieman eri otsikolla).Kurssi systeemiajattelusta

Kurssi soveltuu IT tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoiden syventäviin tai  jatko-opintoihin.

Tavoite: Osallistujat oppivat tällä systeemiajattelun kurssilla abstraktia ja geneeristä ajattelua neljästä näkökulmasta. Aluksi käydään läpi systeemien teoriasta se osuus, jolla on eniten poikkitieteellistä ja käytännöllistä merkitystä. Toisena osuutena kuvataan systeemi ajattelun arkkitehtuurina: lohko, käsitteellistäminen, erilaiset virtausmallit, maailmankuva sekä tärkeimmät systeemiajattelun metodologiat.

Kolmas ja neljäs osuus liittyvät soveltamiseen. Kolmantena osa-alueena tutkitaan yhteiskuntaa monipuolisesti systeemeinä kuvien ja mallien avulla, esimerkkinä Suomen koulutusjärjestelmä sekä päätöksenteko hallituksesta kansalaisen tasolle asti.

Kurssi päättyy konkretisointiin, kuinka tuottaa aineistoja systeemiajatteluprosessin yhteydessä kaupallisia työvälineitä käyttäen, esimerkkinä talouden ekosysteemit. Osallistuja osaa kurssin päätteeksi hahmotella systeemisiä ratkaisuja ja tuottaa helposti ymmärrettävää tietoa voidakseen vaikuttaa omasta asiantuntemuksestaan lähtien muiden alojen suuntiin.

Tietoa siitä löytyy yliopiston Korppi-tietokannasta.


Varsinais-Suomen tulevaisuus – tapahtuma 18.9

Julkaistu 16.9.2014

Turussa järjestetään 18.9 päivän kestävä tulevaisuus – seminaari. Siellä käydään läpi epävirallisesti systeemiajattelun merkitystä maakunnan edistämiseksi. Aihetta koskeva linjaus löytyy tästä linkistä.

Tahtotilan määrittely.

Tahtotilan määrittely.