Good Reason

Systeemiajattelu — ”systeemi” ajattelun keskeiseksi apuvälineeksi, skeemojen ohella

Systeemiajattelu on tapa ymmärtää todellisuutta ja kokonaisuutta osien välisinä suhteina.

GoodReason on systeemiajattelun metodiikka (teoria), joka korostaa systeemin käsitteellistämistä arkkitehtuurina sekä visuaalisuutta kuvaamassa ajattelun skeemoja.

GoodReason viittaa hyvään perusteluun.  Jatkuvan kasvun haaste, yhteisten resurssien käyttö, voitonjako, liiketoiminnan edellytykset, organisaatioitten kehittäminen, kilpailun strategiat ja toimiva demokratia ovat systeemiajattelun pääteemoja.

Jäsentynyttä tietoa soveltamisesta on sivuilla: http://metayliopisto.fi sekä blogista http://metayliopisto.fi/blogi-blog-page/, sekä harvemmin tämän sivuston blogissa Ajankohtaista.

 

 

 

”.. the notion of ‘system’ has achieved in a relatively short space of time unparalleled ubiquity. ’System’ is a notion to stimulate thinking. ”