Metayliopisto.fi on nyt auki tiedonjanoisille

Julkaistu 1.3.2016

Yliopistoissa käyneenä milloin missäkin tarkoituksessa aina on jäänyt vaikutelma resurssien riittämättömyydestä. Henkilöstö on niin kiireistä, että jutteluunkaan ei jää aikaa. Opiskelijat kärsivät siitä ja verkostoituminen epäonnistuu kun kontakteja ei pääse avaamaan. Aiempi aiheesta löytyy täältä.
Metayliopisto_Esite_Kansi

Niinpä päätin luoda aivan täydellisen vastakohdan koulutusjärjestelmälle: paikan missä ei ole kiirettä ja missä tietoa syntyy ja se kelpaa siirrettäväksi muillekin toimialoille riittävän korkeassa systeemisessä muodossaan, meta-ajateltuna. Tämäntyyppinen meta-ajattelu on minulle tuttua jo 1990-luvulta alkaen, joten hanke on varmalla pohjalla. Tosin netti-aineistossa on vielä puutteita muutamien viikkojen ajan.

Uudenlaisia tuloksia

Keitä metayliopistosta valmistuu? Vielä ei ole suunnitelmia siihen, koska tittelit eivät ole niin tärkeitä kuin onnistumisen ja oppimisen elämykset. Monelle tulee olemaan elämys osata keskustella ansiokkaasti tutkijan, lääkärin, juristin, ekonomin, insinöörin tai vaikka Havukka-ahon ajattelijan kanssa.

Nyky-Suomen ja maailman pitäisi kehittyä eheämpään suuntaan, missä ihmiset paremmin ymmärtäisivät toisiaan, ja heillä olisi aikaa toisilleen. IT-sovelluksetkin alkaisivat toimimaan paremmin, ja sote-hankkeet, kun keskustelun ja monialaisen osaamisen taso selvästi nousisi, ja oma kilpailuasenne muuttuisi yhteistyöhalukkuudeksi.

Systeemiajattelussa kokonaisuus ratkaisee. Onkohan opetusministeriössä ymmärretty se oikein?

Esite hankkeesta löytyy täältä.

Linkki itse sivustolle on : http://metayliopisto.fi/