MALLIT

Visuaaliset mallit kertovat vuorovaikutuksista. Niitä vastaavat verkot ovat suunnattuja tai suuntaamattomia. Myös tiede yleensä voidaan kuvata edistyvänä toimintona, suunnattuna kaaviona. Monet mallit voidaan viedä tietokoneelle animaatioiksi, simulointiaineistoksi tai jopa suoritettavaksi koodiksi. ModelDriven-periaatteilla mallien avulla voidaan tehdä koodia.

Yhteiskunta voidaan kokonaisuudessaan muuttaa malleiksi – pala palalta ja taso kerrallaan. Suomen valtio ei ole tätä tehnyt muuten kuin talouden osalta ja varsin karkeilla yleistyksillä (budjetit, työllisyys jne).

Mikään ei estäisi tietoyhteiskuntaa nykyohjelmistoillaan alkamasta mallintaa kaikkia päätoimintojaan, systeemisin mallintamisen keinoin (Soft Systems Methodology). Näin päästäisiin käsiksi pahimpiin ongelmiin, tekemään luovia ratkaisuesityksiä.

Mallintaminen on abstrahointia. Sitä voi tehdä monella tavalla, ja mallissa on aina jokin semantiikka (merkitysoppi) korostamassa kohteen valintoja. IT-alalla sitä on viety pisimmälle.