IT-systeemi

IT-ala vaikutuksineen kuvattavissa systeemien malleina

Tietokoneisiin ja IT-alaan liittyy kiehtova äärimmäisen yksinkertaisuuden ja sanomattoman monimutkaisuuden välinen yhteys. Tämä ristiriitaisuus tekee alasta käyttäjälle ongelmallisen ”työkalun”, luoden houkutuksia  opportunisteille mahdollisuuksia käyttää hyväksi yleistä tietämättömyyttä.

Metavisio yhteiskunnan yleisen tietämyksen kasvattamiseksi.

KUVA: Metavisio yhteiskunnan yleisen tietämyksen kasvattamiseksi.

Mitä tietokoneet ja järjestelmät siis ovat?

Alkuun yksinkertaistus: IT-systeemit ovat maailmanlaajuisesti joko perinteisiä Turingin koneita (black box) ja rinnakkaiseen käsittelyyn perustuvia agentteja (reaktiivinen toimija) tai verkostoja jakamassa tietoa ja toimintoja eteenpäin. Tekoälyn kaltaisia piirteitä syntyy, kun joku tietty toiminto ja palvelumalli saadaan (lähes) täydellisesti hallintaan. Tekoäly on joukko kykyjä, kuten aistit, tietämyksen integrointi, muuntaminen muodosta toiseen tai muutoin automatisointi korvaamassa ihmistyötä.

Internet on toki suuri saavutus, mutta sitä hyödynnetään nykyisin (2020) vielä erittäin kehnosti, koska tietämys IT:n perusteista ja systeemeistä ei ole kunnolla saavuttanut edes valtakunnan johtoa, eikä parhaitakaan IT-ammattilaisia. Siksi keskustelu IT:n soveltamisesta on ollut kehittymätöntä, eikä se missään vaiheessa vielä ole edennyt koko yhteiskunnan kehittämisen tasolle, politiikkaan ja kunnallistalouden arkeen.

Menurakenne tällä sivustolla kuvaa IT-toteutuksen semantiikkaa (merkitysoppi) pienimmästä käsitteestä kohti laajaa kokonaiskuvaa, systeemiä.

Kansalaisen kyky ymmärtää IT-ratkaisuja on rajallinen. Tämä tiedon epäsymmetria alan toimijoihin verrattuna on johtanut raskaisiin virheisiin kuten toimittajalukko. Valta on valunut IT-jäteille, koska yhteiskunta ei ole vielä kypsä soveltamaan omaa tietoaan itsestään.