RAKENTEET

Rakenteita yhteiskuntakehityksessä ovat lähinnä arkkitehtuurit, joiden avulla (edellä kuvatut) mallit saadaan toimimaan.

Arkkitehtuuri on organisaation runko, ”luuranka”, mutta sen tulisi olla joustava, kuten organismi, etsimässä omaa uutta muotoaan, koska yhteiskunnassa kaikki muuttuu. Teknologia etenee kaikkialle, ihmiset muuttuvat, on muuttoliikettä, sosiaalisia ongelmia, huolta ilmastonmuutoksesta ja talouden eriarvoistumista. Jokaisessa maassa talous ja velkaongelma aiheuttavat painetta muuttaa rakenteita.

Kun rakenteita muutetaan, valta siirtyy: toiset voittavat ja toiset häviävät, ellei onnistuta kompensoimaan tilanteita.

Yleissääntöjä muutoksille

  • Avoimuuden ja läpinäkyvyyden tulee lisääntyä.
  • Oikeudenmukaisuuden tulisi toteutua – monestakin syystä.
  • Toimimattomat rakenteet ja byrokratia tulisi saada vähentymään.
  • Avaintehtäviin tulee saada ko. alan asiantuntijoita (eikä poliittisia toimijoita tule suosia).
  • Tulisi kehittää tutkimusta löytää yhteiskunnan olemuksesta käsin parhaita ratkaisuja oppien sen tilaa. Ainoa ja paras kehittymisen tila saadaan noudattamalla kybernetiikan periaatteita: palaute, säätyvyys, itseorganisoituminen, herkkyys muutoksille jne.

Vuosikymmenet Suomessa on puhuttu rakenneuudistuksista. Ei kuitenkaan ole määritelty mitä ne olisivat, koska poliittiset suuntaukset saavat kaikesta aikaan riitakysymyksiä.