Itseorganisoituminen

Viable – systeemin ylin taso, S5.

Systeemi kehittää toimintatilaansa optimoiden ja suunnitellen tarkoituksensa mukaisesti (S4). Sopivan tiiviit yhteydet valtiovaltaan, joka myös haluaa oppia omien järjestelmiensä onnistumisista, tuntien vaikeimmat haasteet.

Esimerkiksi pandemian torjunta vaatii tiiviitä yhteyksiä.

Itseorganisoitumista edistävät monet tekniset seikat:

modulaariset palvelut ja tuotteet, kypsä teknologia, ehjä infrastruktuuri, selkeä logistiikka, yhteistyö ja ekosysteemit jne.