by Good Reason

Tämä sivusto esittelee systeemiajattelun ja vastaavan tieteellisen näkökulman ominaisuuksia paitsi kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa myös suunnittelun vaiheissa, kun halutaan tuottaa kestäviä ratkaisuja, toimivia malleja ja sopuisia yhteisöjä yhteiskunnan eri tasoille.