Esittely

Kun perinteinen tutkimus on jäänyt omaan, valittuun rooliinsa, systeemitieteelle jää vuorovaikutuksellisuuden opinala: Kuinka eheyttää  ihmisyyttä ja luontoa tiedon, tieteen ja kommunikaation näkökulmasta, arvostamaan viisautta hyveenä ja tasapainoa turvallisuuden takaajana.

Lukuisat vuorovaikutukseen liittyvät teoriat ovat syntyneet kyberneetikkojen toimesta, kuten Keskustelun teoria, Systeemien teoria, tietokoneen perusarkkitehtuuri jne.

Tiede, arvot ja ihanteet

Samanlainen estetiikka kuin luovilla aloilla pätee tieteen ihanteillekin: symbolisuus, aistikkuus, fraktaalisuus, paradoksaalisuus, syvällisyys ja totuudenmukaisuus sekä tyylikkäät arkkitehtoniset ratkaisut.

Tiede, järjestys ja luovuus.