Innovointi

Ilman luovuutta ei synny uudenlaista tulosta. Luovuus on Nollerin kaavassa funktio osaamisista: C = f(Tietämys, Mielikuvitus, Evaluointi).  Systeemialan keinoin ja innovoinnissa yleisemminkin, tietämyksen muodostus kannattaa aloittaa niin väljästi, abstraktioina, että mielikuvitukselle jää tilaa löytää skenaariot, ja vasta ”loppupeleissä” se konkretia.

METAFYSIIKKA on ”ihmettelemisen taito”, joka lähestyy sitä, mitä emme vielä tiedä. Se voi olla käsitys toimivuudesta, tai aavistus totuudesta, joka voidaankin kumota. Muutamasta sen konseptista voi lähteä liikkeelle.

Opi kohtaamaan paradoksit

Innovointikirjan symbolinen hahmo: kuusi demoa.