Kansanterveyden innovointi

Kansanterveys toteutuu meistä jokaisessa omalla tavallaan. Poliitikot ovat ristineet sen hyvinvoinniksi, vaikka suurin osa sen resursseista ja kustanuksista menee terveysongelmien ja sairauksien tuottamien haasteiden käsittelyyn.

Tässä esityksessä luodaan tutkimuksellinen jännite. Aloitus tehdään määrittelystä ja tutkimuksen neljästä näkökulmasta kohti organisoitumista, lopussa tiivistys millainen kansanterveyssektori olisi yhtenäisenä systeeminä.

Kaikki asiat ja kuvaukset on perusteltu kirjoittamisprosessin sallimissa rajoissa, totuudenmukaisiksi:

 1. Kansanterveys systeemitarkastelun kohteeksi
 2. Kansanterveys tutkimuskonseptiksi edistämään yhteistä viisastumista
 3. Kansanterveys, millainen ilmiö se on?
 4. Kansanterveys, kuinka löytää parhaat teoriat ja käytännöt sille?
 5. Kansanterveys: makro- ja mikroparadigmat
 6. Kansanterveyden organisointi eri tasoillaan
 7. Kansanterveyden problematiikka ja ensimmäiset sote-ratkaisumallit
 8. Kuvaus sairastumisen logiikasta ja sen laajennus valtakunnan tasolle
 9. Kansanterveyden edistäminen ja toteuttaminen käytännön elämässä
 10. Kansanterveyden integrointi ja liiketoimintaprosessit
 11. Vastaus tutkimuskysymykseen 5: kansanterveys
 12. Esimerkki: Terveydenhoitosysteemin pohdinta systeemiajattelun keinoin
 13. Systeemialan – kiteytykset ja systeemitieteen vaikutus
Linkki: https://youtu.be/SHaLPh9u9WQ