Mallintaminen

Koska GoodReason – menetelmä on kognitiivinen (soveltajansa aivoissa syntyvä malli), sillä pääsee joustavasti ja paloittain kaikkien muiden menetelmien sisälle ja väliin. Kuvassa paljon puhuttu OpenAI – tuote systeemisenä perusmallina. Käyttäjä etsii sen kehille tietoa tärkeimmistä kysymyksistä alkaen. Kun samasta kohteesta muodostetaan palvelu-, markkinointi- ja teknologiamallit, lähestytään kysymyksiä idean kilpailukyvystä ja rajoitteista.

Systeemin muodostaminen Wikipediasta (OpenAI).

Kybernetiikan teoria ja säännöt määrittelevät sellaisia malleja, joiden ohjaamisesta ja ohjattavuudesta ollaan kiinnostuneita.

Kestävä systeemimalli (Viable System Model) on todettu ihanteelliseksi tavaksi yhdistää kehitysfunktio, markkinointi, valmistus ja valvonta sekä IT.