Organisointi

Kybernetiikan organisaatiomalleissa ja johtamisopeissa on kysymys korkeamman abstraktiotason ratkaisujen mahdollisuuksista kuin mitä perinteinen liiketoiminta tarkoittaa. Kysymys GoodReason – viitekehyksessä on tieteidenvälisyydestä, tiedon integroinnista, diagnostiikasta, uudenlaisesta delegoinnista ja adaptiivisuudesta.

Uusia johtamisen malleja kehitetään jatkuvasti parantamaan taloutta, teknologiaa ja ihmisen motivoitumista. Teollisuuden malleissa kognitiiviset systeemit, organisaatiot ja IT- arkkitehtuurit on saatu sopimaan yhteen. Yhteiskuntasuunnittelusta tulee sujuvaa palvelujen protokollien ansiosta.

Kestävä systeemimalli (Viable System Model) on todettu ihanteelliseksi tavaksi yhdistää kehitysfunktio, markkinointi, valmistus ja valvonta sekä IT.

Tutkimus: The Improved conceptual model-DELLI Metasystem Model Source.

Yllä oleva malli GoodReason – muodossa on seuraava:

Tämän mallin tarkoitus on ollut koherentti funktiokuvaus edellisestä.