Teoretisointi

Systeemitiede on väljästi määriteltynä — vuorovaikutuksellisuuden opinala: kuinka eheyttää  ihmisyyttä ja luontoa tiedon, tieteen ja kommunikaation näkökulmasta, arvostamaan viisautta hyveenä ja tasapainoa turvallisuuden takaajana?

Systeemitietämys näkee maailman kompleksisina systeemeinä. Erotuksena luonnontieteisiin, jotka määrittävät luontoa lakeineen, systeemiset lait on kehitetty kartoittamaan ohjattavuutta, säätöä ja onnistumisen logiikkaa. Arkkityypit luonnehtivat ihmismielen vääristymiä (Peter Senge) ja suunnittelumallit ovat parhaita tapoja tehdä ansiokasta kehitystyötä.

System Literacy (SL) on uusi tapa määritellä systeemiosaaminen. Samoin Information literacy tarkoittaa kaiken informaation hyödyntämisen taitoa. GoodReason -konsepti tähtää samansuuntaisesti – systeemisyyden taitojen maksimointiin.