Toteuttaminen

Suunniteltu ratkaisu otetaan käyttöön toimenpiteinä, joiden vaativuusaste vaihtelee kontekstin ja konseptin mukaan. Isossa kuvassa ”systeemillä” tarkoitetaan tällöin tulevaa käyttöympäristöä. Se se on automatisoitu tai verkostoon pohjautuva, tätä vaihetta kutsutaa sulauttamiseksi tai integroinniksi.

Toteutus voi tapahtua hetkessä tai joissakin tapauksissa kestää vuosiakin koekäyttö- ja oppimisvaiheineen.

Kompleksisen systeemin tapauksessa toteutettava systeemi sijoittuu isoon kokonaisuuteen tietylle tasolle, tiettyyn tehtävään. Toinen tapa kuvata sijoittumista on arvoverkko, missä palvelut toteutuvat liiketoimintamallien mukaisesti (vähemmän hierarkisesti).

Kompleksisen systeemin arkkitehtuuri.