Asiakastarve

Asiakkaita (sotessa) ovat potilaat ja laajasti ottaen jokaisen organisaation kumppanit, missä kumppanuuksia voivat olla verrokkiorganisaatiot, jopa alihankkijat. Holarkiassa (ilman hierarkiaa toimiva organisaatio) kumppanuuksia ja asiakkuuksia muodostuu kaiken aikaa eri suuntiin.

Tyypillisiä asiakastarpeita:

Hoito, tietotarve, laboratoriokoe ja testi sekä lääkintä ja lääkkeisiin liittyvä tarve hankkia vastaava valmiste.

Muita soteen liittyviä tarpeita ovat tulonsiirrot ja laaja joukko yhteiskunnallisia palveluita neuvontoineen, mutta niitä ei tässä yhteydessä huomioida.

Sotea tulisi lähteä rakentamaan potilaista ja yleensäkin asiakkaista päin. Sitä kautta saadaan aikaan pelkistetty ja edullinen systeemi ilman turhaa byrokratiaa.