Resurssitarve

Resursseja ovat itse hoidon suhteen koko henkilöstö, kalusto, organisaatiot kokonaisuutena sekä päätöksentekojärjestelmä, mihin liittyy eriasteista suunnittelua, kehitystyötä ja ajoitustoimintaa prioriteetteineen ja valintoineen.

Asiakastarpeista päästää resurssitarpeisiin käsiksi.