Teoria

Tarpeiden teorioista on aikojen kuluessa kirjoitettu paljon eri näkökulmista. Maslowin tarvehierarkia kuvaa ihmisen tarpeita ja utilitarismi on kattavimpia teorioita kuvaamaan yhteiskuntaa ja kulttuuria. Kaikki teoriat ja käytännöt tähtäävät jonkin abstraktin tarpeen täyttämiseen, mutta taloustiede ei varsinaisesti tavoittele edistystä. Pragmatiikka on käytäntöön ja edistymiseen liittyvä käsitealue.

GoodReason – sivustolla tarpeet luetellaan alimmasta ylimpään kestävän systeemimallin (Viable System Model) idean mukaan järjestyksessä Asiakastarve <—-> Metajohtamisen tarve. Viimeisenä selostetaan edellisiä laajentaen Pelkistetyn soten tarve. Oletetaan, että syntyvä valtakunnallinen malli noudattaisi holarkian tyyppistä tehtävä- ja koordinointijakoa.

Tarpeiden holarkia, Symboli T

  • Yksittäinen ihminen, potilas tarvitsee sote-palvelua
  • Joukko ihmisiä
  • Organisaatio
  • Moniongelmainen ihminen
  • Epidemia tms.

Tarpeiden teoriat utilitarismista lähtien.