Selostus paradigmasta

Instrumentalismi: Parhaat instrumentit valitaan

Menetelmän tarkoituksena on muodostaa monitieteinen innovointialusta metatasolla. Menestymisen osa-alueet kartoitetaan ”Good” – kriteerein. Käsitteet ja teoriat ovat hyödyllisiä instrumentteja, eikä niiden arvoa ihmisille mitata ideologisin perustein, vaan sen mukaan kuinka tehokkaasti ne selittävät ja ennustavat ilmiöitä (ks. Instrumentalismi).

Systeeminen, symbolinen malli universaalista innovoinnista.

Valitulle viitekehykselle saadaan aikaan hyvä (Good) ja sopivin metateoria, jolla syntyy hyvä (osuvin) metamallinnustulos vuorovaikutuksista, ja edelleen hyvä käsitys muutoksen tarvitsemista ajatteluntavoista (metaparadigma). Kaavion oikean puolen symbolit, kehitysmetodit, ratkaisu- ja toteutusmetodit niin ikään valitaan sopivimmista vaihtoehdoista, minkä mukaan määräytyy kompetenssialueet (arkkitehtuuri, heuristiikka ja toteutustekniikat).

Koska määritys tapahtuu meta-tasolla, menetelmä on universaali, ja se antaa mahdollisuuden iteroida kokonaisuutta parhaiten vastaava innovointitapa palautejärjestelmineen ja liityntöineen.

Missiona kestävän kehityksen universaali arkkitehtuuri

Meta-tason arkkitehtuuri tarjoaa universaaliutensa ansiosta teoreettisen innovointialustan valikoida ja konfiguroida puitteet maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen hankeohjelmaan (SDG 1-17). Tavoitteena on saada aikaan kestäviä, kilpailukykyisiä ja yhteiskuntaa hyödyttäviä (”good”) ratkaisuja ja tuotteita.

Innovaatiokirjan viisi demonstraatiota sekä energia-alan muotoilu haasteeksi ovat näyte siitä, kuinka aivan täysin erilaisille aiheille löytyy yhdenmukainen tutkimis- ja kehityslogiikka, käytäntöön asti siirtyvine päätöksineen ja metodeineen.

Katso lisää: Innovoinnin instrumentit.