GoodReason – sivusto yhteistyön alustaksi 7.8.2020

Julkaistu 7.8.2020

Tätä sivustoa avataan vähitellen uusiokäyttöön tukemaan rakenneuudistuksen teorian ja käytännön kehittämistä – yhteistyökonseptina.

Alkuvaiheissa määritetään käyttäjien profiilit ja toimintatavat.

Missiona on kuvata yksi pragmaattinen tarve (laajahko uudistus), siihen liittyvä teoriaosuus sekä IT-ratkaisun luonne mahdollisimman tarkkaan, vastaavaa kooditoteutusta lähestyen.

Sivusto liittyy Metayliopiston tulevaan Suunnittelutiede – kirjaan.