Sotepalveluitten infrastruktuuri

Laaja käsitys sotesta valtakunnan tasolta alkaen.