Teoria

Palvelun käsitteistössä tulee esille pragmatiikka ja yhteiskunta makrosysteeminä. Yksityiset palvelut tähtäävät liiketoimintaan, missä voiton maksimointi on yksi hallitseva näkemys, omistajien etu.

Julkisen sektorin palvelut on luotu kansalaisen parhaaksi. Siinä poliittinen järjestelmä onnistuu vaihtelevalla menestyksellä, ja se on demokratian onnistumisen mittari.

Kaikki työ on tavallaan palvelua. Suurin os työstä on maksullista. Yhteiskunnan päätöksin rahoituksen ehtoja voidaan laajasitikin säännellä (infrastruktuurin osuus, julkisuus, kilpailun osuus jne).

Palveluitten holarkia ja symboli P

  1. Koneen suorittama toiminto (automaatio)
  2. Lyhytkestoinen palvelu (ihminen + mahd. kone)
  3. Konsultaatio
  4. Tiimityöskentely
  5. Prosessi (algoritmi, monivaiheinen toiminto)
  6. Hoitovastuu (alue)

Palvelumuotoilu on tapa kehittää palveluita. Itseoppiminen ja systeemisyys ovat tapoja parantaa osaamista työssä.