Innovointikirja

Etukansi: Älykäs innovointikirja

Ajattelun syvyydellä ja monipuolisuudella ei tiedetä olevan mitään rajaa. Tätä mahdollisuutta tutkijat ja keksijät tavoittelevat jatkuvasti innovaatioillaan. Systeemiajattelun edistymistä on toistaiseksi haitannut kyvyttömyys ilmaista, mitä systeemi ja systeemisyys oikeasti voisivat tarkoittaa.

Metayliopiston kirjoissa systeemi pyritään määrittelemään joustavan pehmeästi roolien ja näkemyksellisyyden kautta, ulottumaan myös kovien systeemien tarpeisiin. Niiden väliin liittyvät innovoinnin ja suunnittelun mahdollisuudet.

Takakansi: Paradoksit ja paradigmat

Älykkyydestä puhutaan nykyisin liian vähän, vaikka sitäkin voi oppia. Älykkään ajattelun opas on ottanut yhdessä kehittymisen haasteiksi kuvata systeemisesti sekä tieteen että kehityksen puolelta, viisi elintärkeää, jopa kohtalokasta demonstraatiota:
– Google IT-alan onnistujana
– korona terveydenhuollon rankaisijana
– ilmastonmuutos paradokseineen
– Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä
– kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia.

Demonstraatioiden luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen. Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa, GoodReason – teeman puitteissa, vajaan 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Kirjan otsikon aihe (ÄLYKKYYS + INNOVOINTI) tulee ensimmäisen kerran julkisuudessa esiin, ja konkreettisella tavalla, ja aivan tarpeeseen.

Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen täysin tieteen ja teknologian ja oppimisen mahdollisuudet. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on nostettu neljä osaamista: kriittisen ajattelun taito, luovuus, yhteistyökyky ja kommunikointitaito. Niistä on hyvä alkaa älykäs innovointi, suurten organisaatioiden kehitys- ja parannustyö.

Kirjan kuvaus: 220 sivua, ISBN 978-952-65007-0-6, lähes 200 kuvaa.

Kirjan demonstraatiot (https://metayliopisto.fi/missio/metatieteellinen-kirjasto/).

Tietoa Innovointikirjasta:

  • https://metayliopisto.fi/missio/metatieteellinen-kirjasto/
  • https://metayliopisto.fi/wp-content/uploads/2022/11/GOODREASON_Alykkaan_Ajattelun_Opas_Ontologia_104_110.pdf