Mallinnus-Studio

Systeemi on perusyksikkö

Mallinnus-Studio (täällä) on sivusto tarkastella abstaktion ja konkretian (teorian ja käytännön) välisiä haasteita pelkistetysti, videoina. Innovointikirjassa tätä on abstrahointia tehty 12 sivun verran kullekin konseptille: Google, Korona, Ilmastonmuutos ja ”Erikoisoperaatio” sekä Kansanterveys. Laaja visuaalinen esitys Innovointikirjan osuudesta löytyy täältä: https://metayliopisto.fi/kuvakavalkadi/

Mallinnus-studio on abstrakti mallien kavalkadi. Sen ensimmäisiä aiheita ovat ”Everything is a system”, ”Systeemimallinnuksen potentiaali”, sitten psykologia ja systeemien teoria sekä perustieteet opinala kerrallaan. Kiinnostavimpia tapauksia ovat sellaiset, joihin liittyy useampia arkkityyppejä, väärinkäsityksiä tai vahvaa oivaltamista.

Sivun teksti päivittyy informaation myötä vuoden loppuun asti.

Metayliopiston mallinnusfunktio on silta teoreettisten käsitysten ja arjen haasteiden välillä (Beauty of Science meets Challenges of Reality). Yritysmarkkinoinnissa tätä tavoitetta kutsutaan Pain & Gain – konseptiksi (DigitalLeadership.com). IT-alalla mallintaminen on arkipäivää kaikissa kehityksen tarkoituksissa.