Valaistuminen osana viisastumista

Insinööriopinnoissa esitettiin aikanaan (leikisti) projektin vaiheiksi 1) Valtaisa innostus 2) Yleinen hämmennys 3) Järkyttyminen 4) Järkiintyminen 5) Valaistuminen ja 6) Valistuminen.

Noiden jälkeen seuraisi humoristeisen metatarinan mukaan syyttömien rankaiseminen ja syyllisten palkitseminen.

Oheisessa videossa kertaan valaistumisen vaiheita omalla uralla. Koronapandemiayhteiskunnassa jokainen voi itse päätellä missä vaiheessa on.

Artikkeli on julkaistu helmikuussa 2021 Metayliopiston sivustolla.

Näinkin voi oppia.

Harvoin valaistuminen tapahtuu hetkessä. Edison tarvitsi tuhat yritystä saadakseen hehkulampun syttymään.

Vaikeissa yhteiskunnallisissa ongelmissa ratkaisua ei kenties synny koskaan, tai toinen osapuoli sortuu kriisin seurauksena.

Kybernetiikka keskittyi ensimmäisen vaiheensa jälkeen sosiaalisten kysymysten ja ympäristön luomien haasteiden selvittelyyn. Se on tämän GoodReason – sivuston pääaiheita.

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Objektiivisia käsityksiä päätösten perusteiksi

Politiikka ja bisnes ja käytännön arki ovat muuttumassa kompleksiseen suuntaan. Silloin objektiivisten arvioiden luomisesta tulee entistä tärkeämpää.

Systeemiajattelijoiden ei pitäisi asettua jonkin näkökannan puolelle, vaan pikemminkin keskittyä löytämään viitekehys, mistä kiistellään. Riidalla on vähintäänkin kaksi puoltansa.

Tämä sivusto pyrkii demonstroimaan ”lihavaa riitaa”, että järkevä sopu löytyisi.

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen