Systeemimallinnuksen potentiaali

Mallinnuksen tärkeys

Systeemimallintamisee liittyy valtava määrä potentiaalia, koska koko sen ketjuun ihmisen hahmottamiskyvystä toteutukseen asti (johtaminen, ongelmanratkaisu ja applikaatiot) liittyy kyseenalaistamattomia katkoksia ja lenkkejä, joita ei ole ennen havaittuka tai kunnolla tutkittu. Systeemitiede ja metafysiikka puolestaan näkevät kaiken informaation toiminnallisuuden jatkumona, jota voi muokata ja selkeyttää monin tavoin. Samassa yhteydessä parannusta etsittäessä ihmisten ajattelun tulee muuttua, ja vähintäänkin päättäjien taitojen on kehityttävä ymmärtämään yhteisen edun merkitys.

Oheinen video on kestoltaan 37 minuuttia. Sivusto on toistaiseksi vielä julkinen!

Linkki: https://youtu.be/OsBMFlnmLZY