Rakenneuudistukset

GoodReason – teeman keskeisin innovaatio on peräisin kybernetiikan Viable System – periaatteesta. Se on siten teoria ja sitä vastaava pragmatiikka tähtää yksinkertaisen organisaatiomallin luomiseen, esim. sosiaaliterveyspalvelu-uudistuksen lähtökohdaksi.

Tieteelliset haasteet