Logistiikka

Logistiikka: varastointi, kuljetukset ja toimituserien suunnittelu ovat olennainen osa tuotannonohjausta.

Beerin peli on eräs esimerkki logistiikan problematiikan esittelemiseen ja ratkaisujen tekemiseen ”meta-tasolla”.

Ohessa saksalaisen konsulttiyrityksen selostus logistiikasta ongelma-alueena.

Mitä parempi prosessi ja yksinkertiasemmat konseptit, sitä tehokkaammaksi tulee logistiikka. Äärimmilleen vietynä se mahdollistaa täydellisen automatisoinnin.
Tämä kuva ei suoraan vastaa sotea, mutta on relevantti selostettaessa mm. lääketoimialaa.