Sosiotekninen näkökulma

Sosiotekniset mallit, kuten Bronfenbrenner.