Systeemi

Systeemiammattilaisten käsitys mallista on laaja ja monipolvinen.

Lähde: SeBok. https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Modeling_Concepts

Kuva on metamalli, keskellä systeemi. Siihen kuuluu kiinnostusalue, osat, ympäristö, sidosryhmä (ihmiset), vaatimukset, käyttäytyminen, rakenne, ominaisuus, viittaustapa sekä mahdollisesti fyysinen ulottuvuus. Kaikki tämä on periaatteessa itsestään selvää.

Eräs huomionarvoinen sivusto systeemialan koko käytäntöä kuvaamaan on prof. Joseph Kasserilta: http://www.therightrequirement.com/

Pehmeä systeeemiajattelu on metodiikka selvittämään sosiaalisten systeemien haasteita (wicked problems). Kova systeemi tarkoittaa puolestaan kohdetta, mihin ei liity sosiaalisia haasteita.