Toimintotutkimus

Rekursiivinen näkemys sote:n kehittämisestä.

Engeström jne kaavioineen.