Formalisointi

Menuvalikko (IT-Systeemi) esittelee pienimmän tiedon yksikön – myös systeeminä – laajentuen tietokoneen ja tietojärjestelmäintegraation tasolle.

Formaali ajattelu alkaa pienimmillään symboleista (X,Y…) ja käsitteistä (fakta) ja laajentuu logiikan eri muotojen kautta IT-alan suuntaan.
Siihen on monia ajattelun työkalujakin.