M.O.T

Tämän sivuston valikot osineen muodostavat keskenään lukuisia systeemisiä malleja. Jokaisella menun kohdalla on ”teoria”, joka laajentuu yksiköstä laajimpaan monikkoon, käsiteavaruuteen, mitä ajatella saattaa.

Kuinka muuttaa mahdoton mahdolliseksi?
Voinko ymmärtää mitä kompleksisinta tietojärjestelmää, oppiakseni kehittämään sitä?
Systeeminen ajattelu on siihen ainoa mahdollinen ratkaisu!!!