Ohjelmoinnin problematiikka

Täällä kerrotaan ohjelmoinnin näkökulmista: programming in small – programming in large sekä kielten eri variaatiot.

Ehdottomasti parasta kieltä ei ole.

Tietokonemaailman kieliä ja esitystapoja vaivaa samanlainen sekavuus kuin luonnollisia kieliä ja kommunikoinnin tapoja.
Muutamia universaaleja kieliä on olemassa, ja niiden potentiaalia tulisi tutkimuksen pyrkiä laajentamaan kohti yhdessä hyväksyttyä semantiikkaa.