Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus liittyy Viable – periaatteessa tasoon S3 ja siitä alaspäin tasoihin S2 ja S1.

Palvelualusta voi toimia verkossa ja/tai paikallisesti. Esimerkiksi kalenteri toimii eri tasoillaan tehokkaasti Webservice-palveluna, tuottaen skaalautuvan mallin, jota noudamassa olisivat yksittäisen työntekijän tasolla yksittäinen suuhygienisti, hieroja, hoitoyritys jne. TEAL-periaate laajentaa tätä organisoitumisen mallia isompiin yrityksiin.

Jari Kukkonen / Production Softwaresta kertoo ao. videossa havainnollisesti miten tuotannonohjauksen ohjelmistot ja laajemmat kokonaisarkkitehtuuriin perustuvat ohjelmistot ymmärretään usein täysin väärin, sekoittaen niitä toisiinsa. Miksi ERP ei toimi: https://youtu.be/gFd1mG1AT1w//youtu.be/gFd1mG1AT1w

Pelkistetty sote ei erityisesti puutu Enterprise architecture – tasoon.

Toiminnanohjauksen tulisi luonteeltaan olla rekursiivista, verkottunutta ja perustua kestävään malliin, missä resurssit ja tarpeet ovat tasapainossa sisäisesti ja ulkoisesti.