Yhteiskunnan haasteiden hahmottaminen systeemiajattelulla

Karttaa ei ole saatavissa

Pvm/aika
19/04/2013
14.15 - 15.15

Paikka
Jyvväskylän yliopisto, Agora


Erkki Laitila: Yhteiskunnan haasteiden hahmottaminen systeemiajattelulla

ICT-foorumi Auditorio: Ag Gamma/Agora, 2. krs.

Yhteiskuntamme on hierarkisten ja päällekkäisten organisaatioiden, systeemien, muodostama monimutkainen kokonaisuus. Päätöksentekoa on hankala ennakoida ja selittää kuten Kyproksen tilanteessa on juuri nähty. Mikään perinteinen tutkimustapa ei enää riitä selittämään yhteiskunnan käyttäytymistä, vaikka se olisi entistä tärkeämpää kansalaisenkin kannalta. Siksi tarvitaan entistä joustavampia tutkimuksen keinoja.

Systeemiajattelu on poikkitieteellinen tarkastelutapa, joka tarjoaa keinoja tutkia kompleksisia järjestelmiä. Siihen kuuluu joukko erillisiä menetelmiä, joista osa soveltuu analysointiin, osa organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen, ja osa tulevaisuuden hahmottamiseen. Hajanaisuus on ollut systeemiajattelun suurin ongelma. GoodReason on sitä korjaamaan tähtäävä tekniikka, joka yhdistää pelkistäen erilliset systeemiajattelun tavat systeemiratkaisujen arkkitehtuuriksi, jolla tarkastelija voi etsiä ratkaisua joko yhteiskunnan tilanteisiin osana neuvottelutilannetta tai omiin tilanteisiinsa tukemaan organisaationsa kehittymistä. ”Systeemiajattelija” hän voi ikään kuin nousta yhteiskunnan yläpuolelle arvioimaan sen koneistojen tekemiä päätöksiä ja vaikutuksia suhteessa sen oletettuun arvomaailmaan. Tärkeätä on tunnistaa ne arvot, jotka nähdään kokonaisuuden kannalta tärkeimmiksi tuottamaan parasta yhteistä hyötyä. Näin päädytäänkin arvokeskusteluun.

Ilmoittautumiset: kati.valpe@jyu.fi