Teoria

Rakenteiden teoria on osa organisoitumisen teoriaa. Tiede erityisesti pyrkii yksinkertaistettuihin malleihin ja rakenteisiin. Siihen tähtää myös pelkistetty sote.

Yhteiskunnan rakenteita kuvaa onnistuneesti mm. Sosiocultural – malli (Bronfenbrenner jne). Ideaalistruktuuri määrittää ja valitsee periaatteet yhteiskunnalle. Siihen liittyy arvot ja käsitykset, joita ei aseteta kyseenalaisiksi. Struktuuri on liiketoimintakerros, mukaan lukien palvelujen organisaatiot. Infrastruktuuri on struktuuria palveleva kerros, joka luodaan tehokkaaksi ja toimintavarmaksi (mikä edellytys ei välttämättä toteudu struktuurissa). Ihmiset yksilöinä, luonto ja resurssit ovat alin kerros.

Yhteiskunnan rakenteet, organisaatiot holarkian mukaisesti kuvattuna.