Tiimi

Tiimiin liittyy työnjako jne.

Hyvä tiimi organisoituu tehtävien mukaan ja systeemisesti osaten hoitaa tilaukset ja tehtävät prosessinomaisesti:

  • Vastaanotto ja ilmoittautuminen
  • Ongelmanratkaisu
  • Raportointi jne

Soten monet palvelut voidaan toteuttaa tiimeinä, joilla on kalliita erikoislaitteistojakin.

Tiimin työnjakomalleja on kuvannut mm. Peter Senge.