Teoria

Systeemitieteen teoria on varsin moninainen, ja vaikea omaksua, koska repertuaari ulottuu termodynamiikan periaatteista sosiaalisten systeemien kompleksisuuteen ja verkostojen monimuotoisuuteen asti.

Systeemien teorioita on kymmeniä, mutta niitä yhdistävä piirre on tutkia eri kohteidensa (tässä muiden teorioiden) käyttäytymisen ominaisuuksia. Se vastaa von Bertalanffyn alkuperäistä käsitystä ja sopii hyvin kybernetiikan ideaan.

Katso myös