Tämä sivusto esittelee systeemiajattelun ja vastaavan tieteellisen näkökulman ominaisuuksia paitsi kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa myös suunnittelun vaiheissa, kun halutaan tuottaa kestäviä ratkaisuja, toimivia malleja ja sopuisia yhteisöjä yhteiskunnan eri tasoille.