Systeemiajattelu on käytännöllisintä mitä tiede on koskaan tarjonnut.

Käsitys systeemistä periaatteellisine tasoineen alkoi yleistyä monialaisten huippututkijoiden toimesta Macy-konferenssisarjassa 1941-1960. Tasoja kyberneettisessä Viable System – mallissa on viisi (symbolinen kuva alla): aivojen prosessoinnista (kognitio) lihasten aktivointiin asti (alin taso).

Google Scholar antaa kybernetiikan perushakusanoilla 92.100 artikkelia, ja systeemiajattelu 4.5 miljoonaa (tutkittu paljon).

Systeeminen papapeli, jota Sinä itse voit alkaa rakentamaan…

Kyberneetikot ovat väittäneet, että samantyyppinen analogia toimii esitettäessä ja suunniteltaessa organisaatioita, ihmisiä ja elollisia järjestelmiä yleensä. Idea synnyttää metajohtamisen ilmapiirin, joka auttaa poistamaan ongelmia jo ennen niiden syntymistä. Sitä kutsutaan a priori – tiedoksi. Aihe kaipaa ehdottomasti synteesiä.

Kybernetiikkaa on sovellettu jo kymmenissä tuhansissa yhteyksissä lukuisilla eri aloilla: yhteiskuntatieteistä biologiaan ja informatiikkaan, organisaatiotutkimukseen ja teknologiakehitykseen, mihin vaikkapa avaruustutkimus ja tekoäly tuovat omat omaleimaiset haasteensa.

Ei olisi mitään estettä soveltaa tätä luontevaa työnjakoa ja a priori – osaamista politiikassa, talouden rakenteissa, yhteiskunnan rakenneuudistuksissa sekä johtamisessa ja IT-systeemien kehittämisessä (ainoa este on muutoksen vastustamisen halu).

Tämän sivuston menusysteemi myöskin on tulkittavissa kestävän systeemimallin mukaan kokonaisuutena suhteessa ympäristöönsä. Jatkuva, rajaton ajattelu tarkoittaa saumatonta siirtymistä aiheesta toiseen, jolloin tapahtuu kiteytynyttä oppimista, viisastumista.

Systeemiajattelua voi soveltaa lähes kaikkialla etsittäessä parasta toiminnallista tilaa. GoodReason haluaa esitellä siihen sopivia suunnittelun malleja ja IT-pohjaisia ideoita luomassa yhteistä hyvää. Jopa ”vallankumouksellista” on mahdollisuus edistää tieteen transformaatiota meta-tekniikoilla monialaiseksi käytännön taidoksi.