Symboliikka

Systeemi on looginen kieli, GoodReason – roolit ja symbolit

Kaavion symboliikka on kompakti yhdistelmä parhaista käsitteistä, joita systeemiteoria ja kybernetiikka ja IT-ala ovat tuottaneet visualisoinnin ja ajattelun tueksi. Sen merkitykset eli roolit ovat tarkoituksella väljiä, jotta sama malli mukautuisi erilaisiin ajattelun tilanteisiin, samaan tapaan kuin aivot mukautuvat mitä erilaisimpiin aiheisiin silmänräpäyksessä.

Ajattelun kompassi

Alla oleva luettelo ilmaisee kehitystä, vuorovaikutusta, konkretisoitumista, tietämystä, informaatiota, organisoitumista, haasteellisuutta, toteutumista ja tuloksellisuutta sekä pragmatiikkaa eli loppukäyttäjän hyötyä. Kuvion keskeltä löytyy symboli transformaatiolle (λ). Systeemien maailmassa transformaatio tarkoittaa emergenssiä, nousua uudelle tasolle:

  1. Alkutilanne (purpose)        α   
  2. Tietämys (program)           π                          Systeemitieteet
  3. Syötteet (system input)     χ              Aistit ja mallintaminen
  4. Paradigma: (system feedback)        Δ      Paradigma, uudistuminen
  5. Organisoituminen (structure)    β     Evoluution vaihe, ohjautuminen
  6. Toteutus (function)         τ                           Tarkasteluprosessi
  7. Tuotokset (system output)         μ       Tulokset ja tuloksellisuus
  8. Kokonaiskuva (homeostasis)        Ω Näkemyksien synteesi

Luettelon käsitteitä ”vilisee” parhaissa systeemialan tutkimusteksteissä, ja mallintamishankkeissa.

Jokaiseen symboliin on liitetty geneerinen yleismerkitys sekä erityisesti tähän kirjaan sopiva erikoismerkitys variaatioineen. Suluissa olevat sanat (engl.) ovat kybernetiikan perustermistöä tai IT-alalta. Kybernetiikan tutkimuksessa on aina korostunut, että systeemillä on kuvitteellinen elinkaarensa. Sama tulee esille IT-alan versioinnissa: α à β à  Ω.  Transformaatio tuottaa kehitysaskelia vasemmalta oikealle ja myös paluusuunnassa. Systeemiin liittyy palaute ja itseorganisoitumiskyky, sekä ohjaaminen ja ohjautuminen. Systeemien ja koko paradigman evoluutio muodostuvat kohtien 1, 2, 3 ja 4 perusteella. Tulevaisuus tarkentuu tiettyjen vaiheiden välisenä iteraationa (Deming – periaate). Jos prosessi (6) on deterministinen, se päätyy aikanaan vakiintuneeseen käytäntöön tulokseen (7), mutta käytännön elämässä systeemi elää ja kehittyy rajojensa puitteissa, pahimmissa tapauksissa murtautuen ulos ja romahtaen. Menetelmä on viitekehys, eikä valmis metodi. Analogiat kuuluvat pehmeän systeemiajattelun filosofiaan. Pehmeä teknologia ei rajoita kehittämisen ja tutkimisen tapoja. Se kuvaa periaatteen. Yksityiskohtaisemmilla tasoilla on mahdollista käyttää protoilua, waterfall:ia tai spiraalia. Kaikilla asioilla on tässä kuvassa keskipisteensä (origo). Keskeltä on hyvä lähteä liikkeelle tarkentamaan käsitettä,  perinteisesti tai systeemisesti.


[1] Sana artikulointi viittaa ilmaisuasuun (kielen ääntämisen ohella). Ilmaisuvoima ja selittämisen kyky tulevat usein abstrakteissa käsitteissä riittävän hyväksi vasta metaforia käyttäen. Rooli viittaa mm. näytelmän roolisanoihin.