Dystopia vai utopia vai realismi

Metaparadigmaan liittyen 10 kriittistä ajattelun taitoa.

EI NÄIN:

VAAN NÄIN: