Good Paradigma

GoodReason on yhtenäinen, kognitiivinen metatason innovointialusta. Menestymisen osa-alueet määritellään sektoreittain (”Good”) kokonaisuudeksi.

Käsitteet ja teoriat ovat hyödyllisiä instrumentteja, eikä niiden arvoa ihmisille mitata ideologisin perustein, vaan sen mukaan kuinka tehokkaasti ne selittävät ja ennustavat ilmiöitä (ks. Instrumentalismi).

Katso myös Missio.