Missio

Suuret mullistukset viime vuosikymmeninä ovat osoittaneet nykyisten maailmankuviemme rajallisuuden. Koska autoritäärinen johtaminen, eikä sitä seurannut jälkimoderni kulttuuri saa toivottuja muutoksia aikaan, tarvitaan uudenlainen missio, paradigmaattinen muutos ajatteluumme.

Sen nimi on Eheyttävä maailmankatsomus (Integrative Worldview).

Mekanistisesta ajattelusta systeemiseen filosofiaan.