Visio

Eheyttävä maailmankuva ja universaaliuden ihanne tukevat älykästä ajattelua niin, että parhaat käytännöt leviävät sosioteknisten
innovaatioiden kautta yhteiskuntaan. Samalla asenteet muuttuvat myönteisiksi.

Tutkimus ja kriittinen kirjallisuus esittelevät avoimen totuudenmukaisesti tieteen ja käytännön yhdistäviä toimintamalleja, joilla johtaminen kehittyy ja kansalaisten luottamus päätöksentekoon palautuu, minkä ansiosta talous pääsee kehittymään kestävien luonnonarvojen mukaisesti.

Ratkaisukeskeisyys on asenne.